Tramkade 20-24
5211 VB ‘s-Hertogenbosch

WWH the building

Eerst de mensen dan de gebouwen

WWH media/prijzen, WWH placemaking, WWH story, WWH the building

Broedplaatsen verbreden de welvaart!

WWH lab, WWH story, WWH the building

Gebiedsontwikkeling toekomst

WWH lab, WWH placemaking, WWH story, WWH the building

PLAY

WWH placemaking, WWH story, WWH the building

TYPE!

WWH placemaking, WWH the building

Kom kijken tijdens open Monumentendag

WWH story, WWH the building

In de media | opening Social label Lab

WWH media/prijzen, WWH story, WWH the building

Paul’s Planten Asiel

WWH story, WWH the building

community dag WWH

WWH story, WWH the building

slopen en daarna bouwen

WWH lab, WWH story, WWH the building

Transitie, slopen en verbouwen fase 2

WWH lab, WWH story, WWH the building

Poort – Kas

WWH placemaking, WWH story, WWH the building