Cultuur & Go Publicatie op gebiedsontwikkeling.nu

‘Op de Tramkade wordt al jaren flink gewerkt aan een sociale en culturele hotspot. Inmiddels maakt de ontwikkeling van de grotere gebiedsontwikkeling de Bossche Stadsdelta zijn opwachting. Een uitdaging voor iedereen die daarbij betrokken is. Dit mooie verhaal van Rinske Brand maakt sterk inzichtelijk hoe we dit DNA permanent willen verankeren in dit gebied. En dat dit meestal niet eenvoudig is!’

Mike van der Geld Wethouder Duurzame verstedelijking, financiën en cultuur at Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Interview met Petra Janssen Michiel Bol Maarten de Wolff, Mike van der Geld en Andries Geerse

Lees hier het hele interview door Rinske Brand