LAB

Social label
Het Werkwarenhuis is de thuisbasis van Social label Samen met ontwerpers en werkplaatsen werken we aan werk van de toekomst via design met betekenis voor een nieuwe kijk op arbeid, meedoen en samenleven. Mooi werk op maat, dat gezien wordt en passend is bij de mens die nu niet mee kan in onze snelle wereld. Het samen delen van kennis en creativiteit staat hierbij centraal.

Social label Lab voor maatschappelijke vernieuwing
Via verbeelding en communicatie werken we aan de inclusieve wereld waarin iedereen naar vermogen meedoet, betekenisvol werken en leven centraal staan. Het WerkWarenhuis is ontwikkel-, ontmoetingsplek en nieuwe werkplaats ineen. Waar gewerkt wordt aan andere oplossingen voor werk en samenleven. Waar makers, publiek en ontwerpers elkaar uitdagen en van elkaar leren.

Social label Collectie & Community

Vanuit het Social label Lab wordt gewerkt aan de Social label collectie en community. Hier wordt geëxperimenteerd voor sociale vernieuwing. Publiek kan ook winkelen in de monumentale conceptstore verdeeld over twee verdiepingen met werk-units gemaakt van herbestemde graansilo’s en watertorens. Stichting Social label (2014) is opgericht door ontwerpers Petra Janssen (Studio Boot) en Simone Kramer (C-mone). Zij ontwerpen arbeid op maat, design met betekenis, waardoor mensen aan de zijlijn meedoen en trots ontlenen aan de mooie producten die zij maken.

Social label Works is de titel van het boek dat zij maakten voor ontwerpers, bestuurders, wetenschappers, onderwijs en ondernemers. Een pleidooi om via de kracht van design en communicatie de alsmaar groter wordende tweedeling in onze maatschappij te verkleinen. Te bestellen via social label shop 

Momenteel zijn 17 topontwerpers aangesloten (o.a. Piet Hein Eek, Kiki van Eijk, Dick van Hoff, Edwin Vollebergh, Borre Akkersdijk) en 14 werkplaatsen. Social label is een groeiende beweging van mensen die streven naar een sociaal duurzame, inclusieve economie. Want een economie die de samenleving verbetert, laat namelijk niemand aan de kant staan.

Sterker gezegd: ‘Het is de enige manier waarop ontworpen mag worden’, zei Jordan Hruska, journalist voor onder andere The New York Times en The Economist naar aanleiding van de Social label-expositie in Milaan vorig jaar. Het boek Social label Works en het door de Koningin geopende Social label Lab (zie foto hieronder) zijn een ‘must see’ voor iedereen die te maken heeft met sociale innovatie en design.

Meer info over Social label

Stichting Social Label

Beweging via design denken voor eigen waarde en nieuw perspectief. Social label biedt via designproducten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een podium en uitdagend werk. Door kwaliteiten te benutten en een aansprekende omgeving te creëren krijgen kwetsbare groepen nieuwe kansen. Samen bouwen aan een inclusieve wereld via de kracht van kunst, design en communicatie.

Met het WerkWarenHuis op Tramkade bouwen in 10 jaar aan een “Gesamtkunstwerk. Via het maken brengen we werelden samen. Een doorlopend maakfestival, kijken naar bouwen, ‘niets iets maken’, met ontwerpers en mensen die minder makkelijk meedoen. Bouw mee aan het ‘gesammtkunstwerk’