Samen bouwen

Transformatie. Een onaffe plek die constant verandert, in beweging is…
Wekelijks werkt het eigen bouwteam aan het Werkwarenhuis. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt of van functie verandert. Ontwerpers, vaklui en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (oa WeenerXL) bouwen mee.

Het oude fabriekspand van De Heus transformeert tot het Werkwarenhuis waar sociale economie, ambacht, kunst & design de nieuwe pijlers voor ontwikkeling zijn. We draaien mee met de zon. Gebouw en activiteiten veranderen mee. Zo valt er steeds wat nieuws te zien en beleven. We bieden ruimte aan nieuwe ideeën en nieuwe smaken en willen een ‘speelplek’ zijn waar jong en oud zich uitleven, mee vormgeven aan een nieuwe plek/wereld.