Broedplaats

Samen met een groot landelijk netwerk van atelierstichtingen en broedplaatsorganisaties onderzochten Fontys Hogeschool en de Technische Universiteit Eindhoven afgelopen periode hoe het bestaande huisvestingsmodel van de creatieve sector een nieuwe vorm kan krijgen. Het onderzoeksprogramma Bloeiende Broedplaatsen is een samenwerking van (docent-)onderzoekers, studenten en professionals uit de creatieve industrie en het ruimtelijke domein. Deze gezamenlijke aanpak richtte zich op de essentie van het begrip ‘waarde’ vanuit zowel cultureel-maatschappelijk als financieel-economisch perspectief. Werkwarenhuis (Simone Kramer) was naast Sectie C- en TAC een van de genodigden tijdens de ontbijtsessies over communities en samenwerkingen rond broedplaatsen waarbij juist verder kijken dan de ‘usual suspects’ nieuwe perspectieven bieden.