Gebiedsontwikkeling toekomst

Beeld: Gemeente Den Bosch. Ruimtelijke structuurkaart als onderdeel Bossche Stadsdelta. November 2020.

——–

Toekomst 

De gemeente is in 2020 opgestart met de Bossche Stadsdelta. Een groter gebiedsontwikkelingsplan waar de Tramkade een onderdeel van is. We hebben onze ideeën, concepten toegelicht. Door ons vooronderzoek ‘van niets iets maken’ wordt nu naast het historische rijksmonument (het Molengebouw, nu de Mengfabriek) ook het Werkwarenhuis behouden. De ruimte rond het Werkwarenhuis is aangewezen als ‘creatieve haven’ voor na 2025. Daarmee blijft er ruimte voor creativiteit en ontwikkeling voor de toekomst.

———

Inspraakreactie gebiedsontwikkeling Bossche Stadsdelta

Initiatiefnemers Petra Janssen, Edwin Vollebergh (Studio Boot)
en Simone Kramer (C-mone)

Wij willen de waardecreatie verder ontwikkelen en behouden voor de stad.

Gemeentelijk commentaar:

“Ook wij waarderen de manier waarop de tijdelijke invulling van het gebouw is vormgegeven. Het aspect permanente verandering spreekt ons zeer aan en is ook een van de belangrijkste uitgangspunten voor het programma voor de Bossche Stadsdelta. Het gebied biedt ruimte aan open en flexibele concepten, waarvan het programma en de gebruikers regelmatig veranderen. Hiermee wordt als het ware voortgeborduurd op het gedachtengoed van het experiment Tramkade.

Wij zijn het met inspreker eens dat het ensemble aan gebouwen moet worden behouden. De bebouwing is op de ruimtelijke structuurkaart van het Gebiedsperspectief als industrieel erfgoed aangeduid.”

———

WERKWARENHUIS

Cultureel experiment 2015-2025
In 2013 gingen Studio Boot en C-mone met de gemeente om de tafel om een ‘no go area’ nieuw leven in te blazen. De voormalige fabriek De Heus wordt in 10 jaar tijd getransformeerd. Petra Janssen, Edwin Vollebergh (Studio Boot) en Simone Kramer (C-mone) noemden het te ontwikkelen gebied Tramkade en doopten het middengebouw op het fabrieksterrein tot Werkwarenhuis. In 2015 kregen zij de sleutel en ging de transformatie geleidelijk van start.

Na 5 jaar bouwen is de ‘no go area’ omgevormd tot ‘place to be’ en verschenen in diverse (inter)nationale publicaties. Daarnaast sleepten de initiatiefnemers met dit project diverse nominaties en awards in de wacht waaronder Dutch Design Award Habitat voor het ontwerpen voor een mensgerichte aantrekkelijke leefomgeving (2019) en de nominatie voor de Erfgoedprijs met het Werkwarenhuis als ‘Monument voor de Toekomst’(2018). Halverwege het experiment is het gelukt om het Werkwarenhuis en daarmee het industrieel erfgoedcomplex te behouden. Na het experiment van 2025 zal het Werkwarenhuis als gebouw blijven bestaan binnen de ‘Bossche Stadsdelta’, een nieuwe wijk. De duurzame waarde van tijdelijkheid is daarmee bewezen.

meer weten of Bossche stadsdelta

Maatschappelijke vernieuwing
Nieuwe functies van tijdelijk bouwen, het maken en processen in de samenleving opnieuw vormgeven vanuit design, kunst en communicatie en toepassen voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijke vernieuwing. Het Werkwarenhuis heeft zich ontwikkeld tot een creatieve sociale community gevestigd op een industriële locatie aan het water. Met het veelzijdige drempelloze programma van de afgelopen jaren is een nieuw klimaat toegevoegd aan de stad.

Nu op de helft van het experiment kijken we uit naar de volgende 5 jaar. 2020 en 2021 zijn de jaren van Corona. Onze horeca en ontmoetingsplek is vele maanden verplicht dicht. We zijn trots wat we de afgelopen jaren hebben bereikt: een zelfvoorzienende culturele plek met eigen elan, sfeer en community, jong van geest en inclusief. Toegepaste kunst ten dienste van de maatschappij geeft andere inzichten, andere vormen en gaat uit van de menselijke maat. De wereld is weer drastisch veranderd en wij bewegen mee.

initiatiefnemer / Simone Kramer / C-mone, cultuur & communicatie

Social Label, Werkwarenhuis, kwartiermaker Tramkade

 

initiatiefnemer / Petra Janssen / ontwerpburo Studio Boot

Social Label, Werkwarenhuis, kwartiermaker Tramkade

 

initiatiefnemer / Edwin Vollebergh / ontwerpburo Studio Boot

Van Aken, Club W, Werkwarenhuis