Transitie #3

Vanaf 2014 is de pioniersfase gestart. De gemeente regelt het wind, waterdicht en veilig maken van terrein Tramkade in Den Bosch. In het middengebouw is een stuk van de fabriek ontmanteld vanwege brandlast. Al het hout is eruit gehaald en wordt hergebruikt op andere plekken. De vormen worden anders. Langzaam verandert de fabriek van een veevoeder-functie naar gebruiksfunctie naar publieksfunctie.

De transformatie van de oude fabriek/machinekamer naar het WerkWarenHuis brengen we via kunstfoto’s van Rene van der Hulst ism. Petra Janssen in beeld.