Jan Gradje Programmeur Jongeren & participatie

Even voorstellen
Jan Gradje Vollebergh (1997)

‘Funpark’, staat er met grote letters boven de binnenplaats van het Werkwarenhuis. En dat is precies de term en waarde die Jan Gradje bewaakt, want daar komen de mooiste dingen uit voort. “Ik wil terug naar de fundamenten van de plaats: een plek waar jongeren risico’s kunnen nemen. Dit is een park waar je niet gehinderd wordt door regels.”

Jan Gradje zet zich vanuit het Werkwarenhuis in voor het bieden van een springplank aan jong Den Bosch. Het roze paleis ziet hij als een plek bij uitstek voor jongeren om kansen te pakken en risico’s te nemen. Hier maakt hij zich dan ook hard voor.

Jan is programmeur Jong & Participatie. Maar eigenlijk is die titel niet zo belangrijk voor hem. Hij regelt gewoon dingen voor jongeren. Helpt ze bij het vinden van een weg om hun creativiteit te uiten, zodat de stroom van nieuwe aanwas blijft bestaan. Jan ziet de problemen van de jonge generatie maar al te goed. In een wereld die kampt met inflatie, een toename van problemen in de mentale gezondheid en het wegvallen van toekomstperspectieven – denk aan de woningcrisis en het klimaat – moeten jongeren kansen krijgen om zich te ontwikkelen. “Het Werkwarenhuis biedt ze die kansen, geeft ze de vrijheid om risico’s te nemen. Op cultureel gebied is deze plek uniek in Den Bosch.”

Als zeventienjarige stond Jan met klus- en schilderwerk aan de basis van het Werkwarenhuis. Met inmiddels een achtergrond in de filosofie en ervaring bij organisaties als de Nationale Jeugdraad (NJR) is hij goed uitgerust voor zijn huidige taak. “Jongeren worden heel weinig als volwassenen behandeld. Ik wil ze serieus nemen. Ze de vrijheid geven om te doen waarin zij geloven en wat ze leuk vinden. Kortom de ontwikkeling met ze aan te gaan.”

“Door – onder meer – het groter worden van de Tramkade dreigt er een gevestigde orde te ontstaan. We moeten terug naar het plezier, de speelsheid. Ik wil dat jongeren dat gevoel meedragen. Ik merk dat ze vaak goede ideeën hebben, maar dat er wel een aanwakkering nodig is: jullie kunnen dit! Denk je dat je een backflip kan maken? Doe het dan maar eens, we gaan het wel zien.”

“In een tijd waar onzekerheid bestaat ten aanzien van veiligheid, toekomstperspectief en vertrouwen, kunnen de mogelijkheden om jong te zijn bij jongeren afnemen. Hierdoor stagneert een ontwikkeling van eigenheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in onze samenleving. Net zoals ik zal je nu ongetwijfeld denken: Dit is geen goede zaak. Wat kunnen we hieraan doen? Nou, veel! Het allerbelangrijkste is dat mensen jong mogen zijn en dingen kunnen uitproberen. Vanuit de ‘Funpark’ gedachte ga ik jongeren helpen te doen wat ze niet durfden en/of niet voor mogelijk hielden en door te ondersteunen eigenheid te ontwikkelen en eigenaarschap te ervaren. Jongeren blijven altijd de toekomst en aan ons de taak om deze toekomst hoopvol in te gaan”. 

Wil je meedoen: Jan@werkwarenhuis.nl

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lees meer over jonge ambassadeurs van het Werkwarenhuis: