WWH 1 jaar

27 en 28 mei 2016

Feestweekend jubileum 
Het Werkwarenhuis, thuisbasis van Social label, bestaat nu 1 jaar. Meer dan een jaar pionieren voor een nieuwe culturele pleisterplaats. Vanuit het middengebouw van de oude fabriek op terrein Tramkade in de spoorzone van Den Bosch geven we vorm aan de inclusieve wereld. Die eerste verjaardag was aanleiding voor een cultureel feestweekend met op vrijdagmiddag 27 mei een makersborrel en op zaterdagavond 28 mei een clubevent met diverse kunst- en dansperformances.

De gasten werden vrijdag muzikaal onthaald in het WerkWarenHuis waar celliste Jacqueline Hamelink suite No. 1 voor cellosolo van J.S. Bach speelde. Daarna heetten initiatiefnemers Petra en Simone het publiek welkom en gaven een korte terugblik van de activiteiten van afgelopen jaar. Bij de vooruitblik werd ook het nieuwste Social label met Edward van Vliet en Stichting Vrolijk Werk (Den Haag) aangekondigd. Geert Snijders (oud-wethouder) kreeg bloemen voor het mee ontwikkelen vanaf het eerste begin aan de nieuw te bouwen culturele hotspot Tramkade.

Lofrede en glasorkest
Gedeputeerde van de provincie Brabant voor cultuur en leefbaarheid, Henri Swinkels, hield een korte lofrede op het Werkwarenhuis en de inzet van Social label om kunst en design in de samenleving een nieuwe rol te laten spelen. Jacqueline Hamelink van Sounding Bodies voerde samen met de aanwezigen de performance ‘From Silent Glass’ uit. Zij improviseerde op het glasorkest gevormd door medewerkers, vrijwilligers en publiek die met glazen klanken ontlokten door over de rand te strijken.

Kijk hier voor het filmpje van deze dag: