expositie studentenwerk TU/e Eindhoven

 

 

Afgelopen herfst heeft een groep van 200 bachelor studenten van de faculteit Bouwkunde TU/e te Eindhoven samengewerkt in 32 teams om plannen te ontwikkelen voor de toekomst van het Tramkade gebied. Het studenten project sluit mooi aan op de huidige gebiedsontwikkeling die er plaats vind en kan bijdragen aan de discussie rondom de toekomst van deze intrigerende locatie aan de Dieze. Tien van deze plannen zijn nu te zien in de expositieruimte van het Werkwarenhuis.

De Multi is een project in het derde jaar van de faculteit Bouwkunde en voor de studenten de eerste kennismaking met de wereld van geïntegreerd ontwerpen. De huidige bouweisen zijn steeds complexer geworden, waardoor studenten zich moet voorbereiden op een praktijk waarin ze samenwerken in ontwerpteams in nauwe interactie met een groot aantal disciplines. Veel aandacht is besteed aan het duurzaam ontwikkelen van het gebied met respect voor de huidige invulling met een grote diversiteit aan creatieve functies.

————————————————————

De expo is te bezichtigen op de zolder van het werkwarenhuis.

5 feb t/m 1 maart

Open donderdag, vrijdag en Zaterdag.

 

————————————————————

Contactpersoon TU/e faculteit Bouwkunde Tom Veeger t.t.veeger@tue.nl

Adres Werkwarenhuis: TRAMKADE 20-24 5211 VB ’S-HERTOGENBOSCH