Waardenwiel sessie

Publieke waardecreatie in beeld brengen
Op 15 februari 2023 was het Werkwarenhuis/Social label de eerste pilot voor het Waardenwiel. Binnen het onderzoeksprogramma Bloeiende Broedplaatsen ontwikkelden onderzoekers van Fontys Hogeschool en de TU Eindhoven een model, het Waardenwiel, dat broedplaatsen kan helpen om hun maatschappelijke waarde inzichtelijk te maken. Dit model – het ‘Waardenwiel’ – heeft de vorm van een canvastool en dient als gesprekshulpmiddel voor initiatiefnemers van broedplaatsen om samen met hun stakeholders de bijdrage van de locatie aan uiteenlopende publieke waarden in kaart te brengen, en daarbij tevens de randvoorwaarden te benoemen die noodzakelijk zijn om deze waardecreatie te realiseren. Hoewel deze publieke meerwaarde breed wordt gevoeld en erkend blijken bestaande rekenmodellen en prestatie-indicatoren niet goed toegerust om deze waardencreatie op gelijke voet te wegen met bijvoorbeeld financiële waarde.

Maatschappelijke impact meenemen
Uitdagingen hierbij zijn onder meer dat maatschappelijke impact vaak indirect tot stand komt, een vertraagde doorwerking kent en zich bovendien niet altijd kwantitatief of objectief laat meten. Tijdens de bijeenkomst werd het canvasmodel door de deelnemers gezamenlijk ingevuld. Onderzoekers van TU/e en Fontys faciliteren de workshop vanuit een (neutrale) rol als gespreksmoderator. De resultaten van de workshop (het ingevulde canvas) dienen als input voor het Werkwarenhuis om haar waardepropositie te verrijken (inhoudelijk) en als input voor het onderzoeksproject (procesmatig).

Het Waardenwiel is een initiatief van Bloeiende Broedplaatsen:
Marcel Musch, TU/e Urban Labs (gespreksleider), directeur Rotterdamse Academie voor Bouwkunst en Bart de Zwart, Fontys hogeschool Eindhoven / lector vastgoed Hanzehogeschool Groningen

Deelnemers Waardenwielsessie Werkwarenhuis:
Jard van der Lugt,TU/e Urban Labs; Willemijn Pouwels, Fontys; Astrid Cats, voormalig directeur TAC Eindhoven; Mijke Pol (journalist/verslag); Edwin Persaud, senior projectmanager gebiedsontwikkeling gemeente Rotterdam; Frans van Dooremalen, voormalig directeur Brabant C Innovatiefonds; Jeffrey Meulman – directeur Verkadefabriek; Geert Snijders (senior), voormalig wethouder Cultuur; Maarten de Wolff, kwartiermaker gebiedsontwikkeling Bosche stadsdelta; Loes van Huisseling, broedplaatsenbeleid Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Jaap Schoufour, STIPO; Dewi van Maaren, Duke Box/jongeren; Keesje Hoes, coördinatie buurtbemiddeling; Moniek Maas, vrijwilliger Social Label/voormalig onderwijs/zorg coach; Will Hoeben, huurder sociaal ondernemer; Raoul Wilke, grafisch ontwerper en DJ; Petra Janssen, Edwin Vollebergh en Simone Kramer initiatiefnemers Werkwarenhuis, Tramkade Den Bosch.