Privacy policy

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Social label Werkwarenhuis respecteert uw privacy en heeft daarom voor u deze privacy- en cookieverklaring opgesteld. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze verwerken en waarom wij dit doen. Social label Werkwarenhuis verzamelt en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en veilig wordt behandeld. Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Social label Werkwarenhuis legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw opdrachtgeverschap, en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van Social label Werkwarenhuis. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen
Social label Werkwarenhuis bewaart (persoons)gegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Social label Werkwarenhuis op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. IP adressen die gebruikt zijn voor de optimalisatie van de website en de gebruikerservaring worden slechts kortstondig bewaard. Na dit kortstondig gebruik, worden deze gegevens direct vernietigd.

Grondslag
Jouw persoonsgegevens worden door Social label Werkwarenhuis verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor online marketing diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Op de website van Social label Werkwarenhuis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek worden deze gegevens weer naar de server gezonden. Zo kan de server uw device of browser herkennen. Social label Werkwarenhuis maakt ook gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals pixels, tags en marketing automation. Deze technieken scharen wij onder het begrip cookies. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies van anderen
Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Sociale media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten  of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze kanalen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Linkedin en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Om op de hoogte te blijven van alle ins en outs op het gebied van de activiteiten van Social label Werkwarenhuis, heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres is met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, treft u onder iedere nieuwsbrief een hyperlink om u af te melden van deze dienst. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Social label Werkwarenhuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL beveiliging op haar website.

Uw rechten als betrokkene
Indien Social label Werkwarenhuis persoonsgegevens van u heeft verzameld, opgeslagen of bewerkt, dan heeft u op grond van de algemene verordening gegevensbescherming bepaalde rechten om zich hiertegen te verzetten: recht op inzage u kunt te allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij Social label Werkwarenhuis, om uw persoonsgegevens in te zien die Social label Werkwarenhuis geregistreerd heeft. Recht op vergetelheid u kunt ten allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij Social label Werkwarenhuis, om al uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Social label Werkwarenhuis verzorgt alsdan een veilige en volledige vernietiging van uw persoonsgegevens in onze database. Recht op rectificatie en aanvulling. U kunt ten allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij Social label Werkwarenhuis, om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. Recht op beperking u kunt ten allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij Social label Werkwarenhuis, om de verwerking op opslag van uw persoonsgegevens door Social label Werkwarenhuis te beperken. Recht op bewaar u kunt ten allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij Social label Werkwarenhuis, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Aanpassen Privacyverklaring 
De meest recente versie van onze privacy verklaring vind u altijd op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. In het geval dat we deze verklaring ingrijpend wijzigen, brengen wij u altijd per e-mail bericht u hierover op de hoogte.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacy verklaring, dan nodigen wij u uit om Social label Werkwarenhuis per e-mail (info@werkwarenhuis.nl) of telefoon (+316 52 63 88 58) hierover te benaderen.