Bezoek van de politiek

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 komen diverse partijen op bezoek om zich te laten informeren.

WERKWARENHUIS

Cultureel experiment 2015-2025
In 2013 gingen Studio Boot en C-mone met de gemeente om de tafel om een ‘no go area’ nieuw leven in te blazen. De voormalige fabriek De Heus wordt in 10 jaar tijd getransformeerd. Petra Janssen, Edwin Vollebergh (Studio Boot) en Simone Kramer (C-mone) noemden het te ontwikkelen gebied Tramkade en doopten het middengebouw op het fabrieksterrein tot Werkwarenhuis. In 2015 kregen zij de sleutel en ging de transformatie geleidelijk van start. Na 5 jaar bouwen is de ‘no go area’ omgevormd tot ‘place to be’ en verschenen in diverse (inter)nationale publicaties. Daarnaast sleepten de initiatiefnemers met dit project diverse nominaties en awards in de wacht waaronder Dutch Design Award Habitat voor het ontwerpen voor een mensgerichte aantrekkelijke leefomgeving (2019) en de nominatie voor de Erfgoedprijs met het Werkwarenhuis als ‘Monument voor de Toekomst’ (2018). Halverwege het experiment is het gelukt om het Werkwarenhuis en daarmee het industrieel erfgoedcomplex te behouden. Na het experiment van 2025 zal het Werkwarenhuis als gebouw blijven bestaan binnen de ‘Bossche Stadsdelta’, een nieuwe wijk. De duurzame waarde van tijdelijkheid is daarmee bewezen.

Maatschappelijke vernieuwing
Nieuwe functies van tijdelijk bouwen, het maken en processen in de samenleving opnieuw vormgeven vanuit design, kunst en communicatie en toepassen voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijke vernieuwing. Het Werkwarenhuis heeft zich ontwikkeld tot een creatieve sociale community gevestigd op een industriële locatie aan het water. Met het veelzijdige drempelloze programma van de afgelopen jaren is een nieuw klimaat toegevoegd aan de stad. Nu op de helft van het experiment kijken we uit naar de volgende 5 jaar. 2020 is het jaar van Corona. Onze horeca en ontmoetingsplek is vele maanden verplicht dicht. We zijn trots wat we de afgelopen jaren bereikt hebben: een zelfvoorzienende culturele plek met eigen elan, sfeer en community jong van geest en inclusief. Toegepaste kunst ten dienste van de maatschappij geeft andere inzichten, andere vormen en gaat uit van de menselijke maat. De wereld is weer drastisch veranderd en wij bewegen mee.

Toekomst
De gemeente is in 2020 opgestart met de Bossche Stadsdelta. Een groter gebiedsontwikkeling plan waar de Tramkade een onderdeel van is. We hebben onze ideeën, concepten toegelicht. Door ons vooronderzoek ‘van niets iets maken’ wordt nu naast het historische rijksmonument -het Molengebouw oftwel de Mengfabriek- wordt nu ook het Werkwarenhuis behouden. De ruimte rond het Werkwarenhuis is aangewezen als ‘creatieve haven’ voor na 2025. Daarmee blijft er ruimte voor creativiteit en ontwikkeling voor de toekomst.

Reactie op inspraak gebiedsontwikkeling Bossche Stadsdelta

Wij willen de waardecreatie verder ontwikkelen en behouden voor de stad.

Gemeentelijk commentaar:
“Ook wij waarderen de manier waarop de tijdelijke invulling van het gebouw is vormgegeven. Het aspect permanente verandering spreekt ons zeer aan en is ook een van de belangrijkste uitgangspunten voor het programma voor de Bossche Stadsdelta. Het gebied biedt ruimte aan open en flexibele concepten, waarvan het programma en de gebruikers regelmatig veranderen. Hiermee wordt als het ware voortgeborduurd op het gedachtengoed van het experiment Tramkade.

Wij zijn het met inspreker eens dat het ensemble aan gebouwen moet worden behouden. De bebouwing is op de ruimtelijke structuurkaart van het Gebiedsperspectief als industrieel erfgoed aangeduid.”

Beeld: Gemeente Den Bosch . Ruimtelijke structuurkaart als onderdeel Bosche Stadsdelta. November 2020.

 

Wat doen we allemaal

Social label lab & shop
‘Ontwerpen van arbeid’ door Social label als landelijk voorbeeld voor De Nieuwe Werkplaats waarin designers, leermeesters, vaklui en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt samenwerken. Samen delen van kennis en creativiteit om te groeien naar werk waar iedereen zelfvoldoening en een mooi product voor terug krijgt. Een andere kijk op werk en meedoen voor een mensgerichte economie (socio economics).

Meer weten kijk op de website van Social Label en de shop

Werkwarenhuis / Van Aken en ClubW
We bouwen aan een community plek waar iedereen welkom is. In deze roze fabriek vindt je club/restaurant Van Aken waar je lekker kan eten, borrelen en dansen. Mensen met verschillende achtergronden komen samen, om te leren, maken, dansen en elkaar te inspireren. De Club op vrijdag en zaterdag is een drempelloze plek waar alle muziekstijlen ten gehore worden gebracht, Vele nationale dj zijn hier al geweest. Van Hip Hop, naar disco, techno, goud van oud  met lokale dj’s. Club W op Tramkade.

Zolder Pleisterplaats
Voor de ‘pleisterplaats’, de zolder van het Werkwarenhuis, programmeren we expo’s/lectures/performances en tijdelijke bouwwerken ism kunstenaars, ontwerpers, dansers, architecten, theatermakers, innovators om het experiment van kunst & cultuur in de maatschappij vorm te geven.