Social Label Publiekscollege #6

Publiekscollege #6

Impact via storytelling

Op donderdag 8 februari 2018 om 15.00u is Publiekscollege #6 in het Werkwarenhuis met als centrale thema impact via storytelling. Te gast zijn onderzoek-expert Aukje Smit die de veranderingsleer voor Social label toelicht. Begeleiders en makers van deelnemende werkplaatsen vertellen over hun ervaring in de praktijk. H

Programma Publiekscollege

Betekenis voor mensen
Over ervaring uit de praktijk door Eric, begeleiders Reinier van Arkel &
Marina, maker Reinier van Arkel over Social label >KOM
Ik vind het een verademing om iets voor anderen te maken en niet alleen voor mezelf bezig te zijn. Mensen zijn ineens geïnteresseerd in wat ik maak. Je wordt gezien. Daar ben ik blij mee.”

Design Works
Over de kracht van design & communicatie door Petra (Studio Boot) & Simone (C-mone),
initiatiefnemers Social label: Via beelden en verhalen die tot de verbeelding spreken een sociaal duurzame verandering creëren om mensen te inspireren ipv te instrueren.”

Veranderingsleer Social label
Observaties en onderbouwing door Aukje Smit, onderzoeksexpert inclusieve arbeidsmarkt:
Kenmerkend voor de aanpak van Social label is inspireren, verbeelden, voorleven, dwarsdenken en creëren. Naast kennis en ervaring, spelen intuïtie en gevoel daarbij een belangrijke rol.”

op de foto Marina een maker van Reinier van Arkel