Film cultuurparticipatie

FILM MAAK ATELIERS I SOCIAL LABEL LAB

Social Label wil mensen met minder kansen meer perspectief bieden op gewaardeerde deelname aan de maatschappij. Met de focus op design komen uiteenlopende groepen in de Maak-ateliers samen. Deze samenwerking tussen het sociaal domein en de culturele sector vergroot de wereld van mensen. Afgelopen jaren heeft Social Label diverse pilots in het land gedaan. Samenwerking tussen het sociaal en cultureel domein is niet altijd even makkelijk. Hieraan wil Social Label werken en samen met ontwerpers en zorgprofessionals deelname aan cultuur en design vormgeven in vijf maak-ateliers. Met onderscheidende designproducten van een hoge sociale waarde nodigt Social Label zowel publiek, ontwerpers, zorgbegeleiders als ondernemers uit om mee te doen. Ze legt duurzame economische, sociale en culturele verbindingen en laat mensen trots zijn op wat zij maken en doen.

Elke donderdag geven ontwerpers les in de praktijk. Een grote diversiteit aan creatieven werken samen een mooie producten in de ateliers craft (weven, naaien en borduren; assembleren) in het Social Label Lab. Onder meer mensen die willen (re)ïntegreren; hun eigen ritme willen vinden en/of Nederlandse taal leren en jongeren die beter leren in de praktijk.

Bekijk hier het filmpje dat is gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie