Publiek ondernemen

Werkatelier “Publiek ondernemerschap”, georganiseerd door BrabantKennis op woensdag 20 juli.

Albert Jan Kruiter geeft inspirerende voorbeelden van publiek ondernemerschap vanuit het verleden (droogleggen van gebied rond Amsterdam), het heden (privaat georganiseerde daklozenopvang, die niet belemmerd wordt door regio-gebondenheid: een dakloze uit een andere stad komt daarmee ook in aanmerking voor een slaapplek) en mogelijk de toekomst (100.000 goedkope woningen voor mensen die sociale huur niet kunnen opbrengen). We zitten overigens op een plek die als voorbeeld toegevoegd kan worden: Social label, op Tramkade ’s-Hertogenbosch.

Lees hier de blog met een kort verslag.