LAB

Het Werkwarenhuis bouwt aan de werkplaats van de toekomst voor een nieuwe kijk op arbeid, meedoen en samenleven. Werk op maat, passend bij de mens die nu niet mee kan in onze snelle wereld. Het samen delen van kennis en creativiteit staat hierbij centraal.

Via verbeelding en communicatie werken we aan de inclusieve wereld waarin iedereen naar vermogen meedoet, betekenisvol werken en leven centraal staan. Het WerkWarenhuis is ontwikkel-, ontmoetingsplek en nieuwe werkplaats ineen. Waar gewerkt wordt aan andere oplossingen voor werk en samenleven. Waar makers, publiek en ontwerpers elkaar uitdagen en van elkaar leren.