LAB

Via verbeelding en communicatie werken we aan de inclusieve wereld waarin iedereen naar vermogen meedoet, betekenisvol werken en leven centraal staan. Het WerkWarenhuis is ontwikkel-, ontmoetingsplek en nieuwe werkplaats ineen. Waar gewerkt wordt aan andere oplossingen voor werk en samenleven. Waar makers, publiek en ontwerpers elkaar uitdagen en van elkaar leren.