Vroeger

Wil je weten hoe ons pand er vroeger uitzag en wat er gebeurde? 
Kijk hier naar deze bedrijfsfilm van de meel- en mengvoederfabriek Koudijs, die later onder de naam De Heus werkte. In 1949 werd een fabriek in Den Bosch geopend. Deze film uit archief BHIC bevat een compilatie van kleuren- en zwart-wit beelden.

De passerelle, zoals we ons overdekte terras met de bruin betegelde pilaren noemen, is nog goed te herkennen op bijgaande zwart-wit film (BHIC). In plaats van terras reed hieronder de tram voor transport van grote zakken veevoer. Niet voor niets hebben we het gebied bij de start van het 10 jarig experiment Tramkade gedoopt.

Kijk Hier

Waar vroeger de tram reed, drink je nu je favoriete drankje
In het transformatieproces heeft de oude veevoerfabriek vanaf 2015 een nieuwe bestemming naar Werkwarenhuis gekregen en blijft het pand behouden voor toekomstige ontwikkeling rond de Bossche stadsdelta. Het pand van Werkwarenhuis werd aanvankelijk gezien als slooppand. Het was immers geen Rijksmonument zoals naast gelegen Mengfabriek. We omarmden het experiment en voegden waarden toe voor een nieuwe toekomst. Duurzame waarde van tijdelijk gebruik in praktijk. Het pand is behoed van sloop en wordt als onderdeel van het industrieel erfgoed gezien. In een nader te verrichten onderzoek in het kader van de Bossche Stadsdelta worden speelse karakteristieke elementen zoals de sprinkler en silo’s in het Social label Lab op hun waarde geschat.