Design Academy Eindhoven in Residence

Morning Studio, Design Academy Eindhoven X Foundation Werkwarenhuis

———

The voice of the youth

Educatie project in context van maatschappij, gebouw en omgeving.

Hoe zou jij willen wonen?

We zijn op zoek naar andere woon en leefomgevingen. Hoe kunnen we die ontwerpen voor de toekomst. Uitgangspunten zijn inclusiviteit, sociaal en drempelloos zodat niemand uit de boot hoeft te vallen. Graag geven we de stem aan de jeugd voor een andere kijk op wonen, samenleven en bouwen in de toekomst. Dit alles met als uitgangspunt WWH 2.0 in de stad Den Bosch. 2e en 3e jaarstudenten van de Morning Studio gaan hiermee aan de slag.

———

Docenten team Design Academy Eindhoven

Thomas Lommee , Dick van Hoff , Jeroen van de Gruiter , Anne Lightenberg , Tim Knapen  , Lotte de Haan en Petra Janssen.

presentatie januari 2023

Initiatief-concept: Petra Janssen ontwerpburo Studio Boot en initiatiefnemer Werkwarenhuis/Social Label en docent Morning studio Design Academy Eindhoven.

———

Achtergrond

Het werkwarenhuis is een drempeloze plek waar iedereen welkom is. Het gesamtkuntstwerk is gestart in 2015 in de voormalige fabriek de Heus. We kregen de sleutel met de silo’s nog vol veevoer. We hebben een creatieve hotspot ontwikkeld met de pijlers, vrijheid, inclusiviteit en ondernemerschap. Met als bedoeling dat educatie via de praktijk getoest en onderwezen wordt. Het gebouw dient als blank canvas voor architectuur, vormgeving/design, het programma voor inclusiviteit, leisure, via cultuur en toegepaste kunst. We zitten inmiddels in jaar 7 van het experiment en hebben nog 3 jaar te gaan tot 2025. De inintitatiefnemers hebben een stip op de horizon gezet na het behouden van het pand als industrieel erfgoed en het maken van een creatieve haven rondom het werkwarenhuis. Na 2025 wil men door als Werkwarenhuis 2.0.

inspiratiebeeld Studio Boot. WWH 2.0